• VV Blauwrood'20 Welkom bij De gezelligste vereniging van Bolsward! VV Blauwrood'20 Welkom bij De gezelligste vereniging van Bolsward! VV Blauwrood'20 Welkom bij De gezelligste vereniging van Bolsward! VV Blauwrood'20 Welkom bij De gezelligste vereniging van Bolsward! VV Blauwrood'20 Welkom bij De gezelligste vereniging van Bolsward!
 • Op 13 september hebben vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen Sc Bolsward en vv BlauwRood’20 en de gemeente Súdwest-Fryslân afspraken gemaakt over het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden in Bolsward. Er is sprake van een positieve houding ten opzichte van elkaar, waardoor het gelukt is om goede afspraken te maken over het gezamenlijk gebruik van de velden voor het seizoen 2022 – 2023. Alle gesprekspartners zien in dat Sc Bolsward de afgelopen jaren met haar leden, vrijwilligers en sponsoren veel tijd, energie en geld gestoken heeft in een prachtig sportcomplex waar wekelijks veel inwoners van Bolsward hun sport kunnen beoefenen. Dit heeft geleid tot de volgende afspraken voor het gebruik van de velden in het lopende voetbalseizoen:

  - Beide clubs maken afspraken over de dagen, tijden en velden waarop de trainingen zullen worden gehouden.

  - De thuiswedstrijden van vv BlauwRood’20 worden op zondagen op het kunstgrasveld gespeeld.

  - De reclame-uitingen en sponsoren van Sc Bolsward zullen worden gerespecteerd: vv BlauwRood’20 zal geen reclame-uitingen rond het kunstgrasveld aanbrengen. Voor het aanbrengen van sponsoruitingen rondom de andere gemeentelijke velden dienen de gebruikers van deze velden vooraf met elkaar te overleggen.

  - Vrijwilligers van vv BlauwRood’20 gaan een deel van het dagelijks onderhoud voor hun rekening nemen. Dit zal verder worden uitgewerkt in overleg met de onderhoudsmensen van Sc Bolsward.

  - vv BlauwRood’20 zal naar rato betalen voor het gebruik van Nutsvoorzieningen (water en elektriciteit).

  - Ook wanneer vv BlauwRood’20 gebruik gaat maken van bijvoorbeeld een nieuw aan te schaffen elektronisch scorebord door Sc Bolsward dan wel geluidsapparatuur ten behoeve van de wedstrijden zullen zij hier een vergoeding voor betalen.

  - Er wordt veel afval op en rond het sportpark achtergelaten. De gemeente gaat in gesprek met alle gebruikers van het sportpark om te kijken hoe dit kan worden beperkt.

  Eind september worden de details van de afspraken uitgewerkt en vastgelegd in een overeenkomst. In regelmatige voortgangsgesprekken wordt de samenwerking geëvalueerd.

  Dankzij deze afspraken denken alle partijen dat veel inwoners van Bolsward en omgeving optimaal van de voetbalsport op het complex in Bolsward kunnen blijven genieten.