• Vereniging

  Op 26 mei 2020 is de voetbalvereniging BlauwRood’20 opgericht en lijkt daarmee een vereniging zonder veel historie. Echter, dit ligt wel een beetje anders: Bolsward is een stad met een lange en prachtige voetbalgeschiedenis, boeken kunnen en zijn hierover ook geschreven.

  VV BlauwRood’20 is opgericht door een aantal enthousiastelingen met als doelstelling de sociale verbondenheid van de leden, vrijwilligers en supporters te blijven behouden tot in lengte der dagen. Het presteren van de teams is belangrijk en ook een belangrijk streven, maar dit mag nooit de allereerste doelstelling in de weg zitten: het moet gezellig zijn en iedereen moet zich thuis voelen bij deze prachtige club. De clubkleuren blauw en rood zijn een subtiele verwijzing naar de beide Bolswarder zondagverenigingen uit het verleden waar zo lang ons hart voor geklopt heeft en waar de eerder beschreven doelstelling ook met een uitroepteken werd geschreven.

  We hebben inmiddels 2 seniorenteams op het veld staan, 2 herenteams in de zaal, op dit moment geen vrouwenteam in de zaal vanwege personele krapte, maar we willen wel graag weer met vrouwen de zaal in. Daarnaast is er een mannen- en vrouwenteam in de 7x7 competitie!

  Wil je ook graag bij ons voetballen of ons gewoon steunen? Geef je dan eenvoudig op via de button 'Lid worden' of via secretaris@vvblauwrood20.nl. 

  Tot snel langs de velden en/of in de zaal. 

 • Bestuur

  Het bestuur van vvBlauwRood'20 bestaat vanaf 1 april 2023 uit de volgende personen

   

  Voorzitter:  Ruben Draaisma
  Secretaris:  Erik Landskroon 
  Penningmeester a.i. : Werner Draaisma
  Leden:

                  Jacqueline Brouwer
                  Esther Jorritsma
                  Nick Oppedijk
                  Leo Vis 

 • Commissies

  Beheerscommissie

  De beheerscommissie is verantwoordeijk voor het reilen en zeilen in de kantine. Ze zorgen voor de inkoop, aankleding, het rgelen van de schoonmaak van de kantine en voor het maken van de barroosters voor de kantinediensten.

  Arie Draaisma (inkoop)
  Marijke vd Meulen (inkoop)
  Kiona Anema (planning)
  Jos Kienstra (algemene zaken)
  Tom Bleeker  (algemene zaken) 
  Nick Oppedijk (algemene zaken en namens het bestuur)
  Werner Draaisma (financiële zaken namens het bestuur)

  Sponsorcommissie

  De sponsorcommissie regelt sponsoren en de contacten en contracten tussen sponsor en club. Zij dragen zorg voor het aandragen van nieuwe sponsoren en zorgen voor hun zichtbaarheid op de site en/of sociale media of het drukwerk (affiches en/of programmaboekjes). 

  Leo Vis
  Jacqueline Brouwer 

  Technische Commissie 

  De technische commissie bestaat uit personen die nauw contact hebben met de selectie en de leiders en trainers van de club. ZIj verzorgen gesprekken met beoogd nieuwe spelers en/of trainers. 

  Jos Noorman
  Niels Altenburg
  Sjacco Miedema 
  Boyd Vervat

  Media 

  Plaatsen van content op de site en/of sociale media (Facebook en Instagram)  en het maken van de wedstrijdaffiches en programmaboekjes met verloting. 

  Esther Jorritsma
  Leo Vis